WWW.KALPVEDAMAR.COM    Copyright © 2008 [kalpvedamar.com]. All rights reserved
KALP ve DAMAR
Ana Sayfa Damar hastalıkları Koroner Damar Hastalıkları Kalp Kapağı Hastalıkları Karotis Hastalıkları Doğumsal Kalp Hastalıkları İletişim

Kalp Kapak Hastalıkları

 Doğuştan (konjenital) ya da sonradan kazanılmış (edinsel) olarak iki grupta toplanabilirler. Doğumsal kapak hastalıkları doğumsal kalp hastalıkları bölümünde anlatılmıştır. Bu bölümde edinsel hastalıklar anlatılmaktadır. Edinsel kalp hastalıklarının en sık nedenleri 1. Akut romatizmal ateş kalp tutulumu 2. Dejeneratif Bozukluk 3. Kapakta kalsifikasyon 4. İskemik nedenlerle kapağı destekleyen yapılarda etiklenme ve kapak fonksiyonlarında bozulma. Kalpte bulunan 4 farklı kapağa ait farklı hastalıklar mevcuttur. Mitral  Kapak Hastalıkları Aort  Kapak Hastalıkları Trikuspit  Kapak Hastalıkları Pulmoner Kapak Hastalıkları    
Kalp Kapağı Hastalıkları
WWW.KALPVEDAMAR.COM    Copyright © 2008 [kalpvedamar.com]. All rights reserved  
KALP ve DAMAR

Kalp Kapak Hastalıkları

 Doğuştan (konjenital) ya da sonradan kazanılmış (edinsel) olarak iki grupta toplanabilirler. Doğumsal kapak hastalıkları doğumsal kalp hastalıkları bölümünde anlatılmıştır. Bu bölümde edinsel hastalıklar anlatılmaktadır. Edinsel kalp hastalıklarının en sık nedenleri 1. Akut romatizmal ateş kalp tutulumu 2. Dejeneratif Bozukluk 3. Kapakta kalsifikasyon 4. İskemik nedenlerle kapağı destekleyen yapılarda etiklenme ve kapak fonksiyonlarında bozulma. Kalpte bulunan 4 farklı kapağa ait farklı hastalıklar mevcuttur. Mitral  Kapak Hastalıkları Aort  Kapak Hastalıkları Trikuspit  Kapak Hastalıkları Pulmoner Kapak Hastalıkları    
