WWW.KALPVEDAMAR.COM    Copyright © 2008 [kalpvedamar.com]. All rights reserved
KALP ve DAMAR
Ana Sayfa Damar hastalıkları Koroner Damar Hastalıkları Kalp Kapağı Hastalıkları Karotis Hastalıkları Doğumsal Kalp Hastalıkları İletişim

Koroner Hastalık Nedir?

Koroner arterlerde meydana gelen daralma ve tıkanıklıklara bağlı olarak bu damarların beslediği kalp kasında kalıcı veya geçici hasar meydana gelebilir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler gelişmiş ülkelerde tüm ölümlerin yarısını oluşturmaktadır.  Devamı için tıklayınız

Koroner Hastalığın Semptomları 

Tipik olarak anjina artmış oksijen ihtiyacile ortaya çıkan  kalp kası iskemisi semptomudur. Myokard oksijen ihtiyacını arttıran  aktivite veya durumlarda oluşan genellikle göğüs duvarına basınç hissi olarak tanımlanır.  Devamı için tıklayınız

Koroner Hastalığın Tedavisi 

Aspirin özellikle tıkanma bölgelerinde pıhtı oluşumunu önlemek için verilebilir. Deri üzerinden, ağızdan sprey şeklinde verilebilen  Nitrogliserin  arterleri genişletir. Dilaltı nitrat ilk seçenektir ve 1-2 dk. içinde etkisini gösterir. Doz 3-5 dakika ara ile tekrar edilebilir.   Devamı için tıklayınız
Koroner Damar Hastalıkları
WWW.KALPVEDAMAR.COM    Copyright © 2008 [kalpvedamar.com]. All rights reserved  
KALP ve DAMAR

Koroner Hastalık Nedir?

Koroner arterlerde meydana gelen daralma ve tıkanıklıklara bağlı olarak bu damarların beslediği kalp kasında kalıcı veya geçici hasar meydana gelebilir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler gelişmiş ülkelerde tüm ölümlerin yarısını oluşturmaktadır.  Devamı için tıklayınız

Koroner Hastalığın Semptomları 

Tipik olarak anjina artmış oksijen ihtiyacile ortaya çıkan  kalp kası iskemisi semptomudur. Myokard oksijen ihtiyacını arttıran  aktivite veya durumlarda oluşan genellikle göğüs duvarına basınç hissi olarak tanımlanır.  Devamı için tıklayınız

Koroner Hastalığın Tedavisi 

Aspirin özellikle tıkanma bölgelerinde pıhtı oluşumunu önlemek için verilebilir. Deri üzerinden, ağızdan sprey şeklinde verilebilen  Nitrogliserin  arterleri genişletir. Dilaltı nitrat ilk seçenektir ve 1-2 dk. içinde etkisini gösterir. Doz 3-5 dakika ara ile tekrar edilebilir.   Devamı için tıklayınız
