WWW.KALPVEDAMAR.COM    Copyright © 2008 [kalpvedamar.com]. All rights reserved
KALP ve DAMAR
Ana Sayfa Damar hastalıkları Koroner Damar Hastalıkları Kalp Kapağı Hastalıkları Karotis Hastalıkları Doğumsal Kalp Hastalıkları İletişim

Koroner hastalıklar için tetkikler

 Elektrokardiogram (EKG), kalbinizin elektriksel aktivitesini istirahat anında kaydeder. Egzersiz anında yapılmasına stres test denir. Her iki test  kalbinizin  oksijen azalmasında doğru çalışıp çalışmadığını gösterir. Egzersiz talyum test, nukleer stres test olarak da bilinir. Test için radyoaktif bir madde olan talyum kana verilir ve kalp tarafından tutulması gözlenir. Zarar gören yada ölen kalp kası veya daralan bir damar nedeni ile maddeyi yeterince tutamaz  Eko kardiografi, ses dalgaları ile  kalbin çalışması  ve kan akımı izlenir.  Koroner anjiografide hasta bir ilaçla sakinleştirildikten sonra bir boya kan akımınıza injekte edilir bu sırada doktor rontgen ile canlı olarak kalbinizin arterlerini kapakçıklarını ve kan akımını izler. Tıkanma olup olmadığını ve derecesini saptar. Bu yöntem genellikle ne tür bir tedavi uygulanması gerektiğinin saptaması için kullanılmaktadır.  Pozitron emisyon tomografi (PET)  vücütta belli elementlerin enerjisi saptanarak  kalp kasının canlı olduğu ve çalıştığını aynı zamanda gelen kanın yeterli olup olmadığını kontrol edilebilir. Koroner anjiografi:  Bir kamera ile koroner damarlarınızın incelendiği hareketli  röntgen film çekimidir. İşlem kateter laboratuarında uygulanır. Doktorunuz kolunuzdaki veya bacağınızda büyük atar damarların birine ince küçük bükülebilir bir katateri yerleştirerek koroner arterlerin çıktığı aort damarına  kadar ilerletir. Kataterden koronerlere boyalı bir madde verilir. Bu arada çekilen filmde koroner damarlarınızda hangi bölgelerinde ne kadar darlık olduğu tesbit edilebilir.
WWW.KALPVEDAMAR.COM    Copyright © 2008 [kalpvedamar.com]. All rights reserved  
KALP ve DAMAR

Koroner hastalıklar için tetkikler

 Elektrokardiogram (EKG), kalbinizin elektriksel aktivitesini istirahat anında kaydeder. Egzersiz anında yapılmasına stres test denir. Her iki test  kalbinizin  oksijen azalmasında doğru çalışıp çalışmadığını gösterir. Egzersiz talyum test, nukleer stres test olarak da bilinir. Test için radyoaktif bir madde olan talyum kana verilir ve kalp tarafından tutulması gözlenir. Zarar gören yada ölen kalp kası veya daralan bir damar nedeni ile maddeyi yeterince tutamaz  Eko kardiografi, ses dalgaları ile  kalbin çalışması  ve kan akımı izlenir.  Koroner anjiografide hasta bir ilaçla sakinleştirildikten sonra bir boya kan akımınıza injekte edilir bu sırada doktor rontgen ile canlı olarak kalbinizin arterlerini kapakçıklarını ve kan akımını izler. Tıkanma olup olmadığını ve derecesini saptar. Bu yöntem genellikle ne tür bir tedavi uygulanması gerektiğinin saptaması için kullanılmaktadır.  Pozitron emisyon tomografi (PET)  vücütta belli elementlerin enerjisi saptanarak  kalp kasının canlı olduğu ve çalıştığını aynı zamanda gelen kanın yeterli olup olmadığını kontrol edilebilir. Koroner anjiografi:  Bir kamera ile koroner damarlarınızın incelendiği hareketli  röntgen film çekimidir. İşlem kateter laboratuarında uygulanır. Doktorunuz kolunuzdaki veya bacağınızda büyük atar damarların birine ince küçük bükülebilir bir katateri yerleştirerek koroner arterlerin çıktığı aort damarına  kadar ilerletir. Kataterden koronerlere boyalı bir madde verilir. Bu arada çekilen filmde koroner damarlarınızda hangi bölgelerinde ne kadar darlık olduğu tesbit edilebilir.
